Fundacja PRO Futuro PDF Print E-mail

 

Fundacja Pro Futuro, z siedzibą w Łysomicach, ul. Łąkowa 15; nr KRS 239761; podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20.11. 2017 roku Zgromadzenie Fundatorów Fundacji Pro Futuro podjęło uchwałę o likwidacji Fundacji. Na likwidatora został wyznaczony Pan Zdzisław Dembek. Otwarcie likwidacji Fundacji zostało wpisane do KRS postanowieniem Sądu z dnia 11.12.2017 roku.

W związku z powyższym Likwidator wzywa ewentualnych wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności w stosunku do Fundacji w terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonywać pisemnie na adres:

Fundacja Pro Futuro

87-148 Łysomice

ul. Łąkowa 15

______________________

inne dane kontaktowe:

tel. 602-339-666

e-mail: fundacja-edu.pl


 

 

 

Fundacja PRO FUTURO powstała w 2005 roku.

Naszym założeniem i głównym celem statutowym jest upowszechnianie dostępu do usług służących rozwojowi kompetencji i umiejętności poprzez edukację w zakresie wychowania przedszkolnego, naukę języków obcych oraz upowszechnianie kultury.

Aktywność Fundacji obejmuje:

  • Prowadzenie szkoły językowej Pod Klonowym Listkiem - projekt skierowany jest głównie do dzieci i młodzieży, zamieszkujących tereny wiejskie
  • Prowadzenie Dwujęzycznego Punktu Przedszkolnego Pod Klonowym Listkiem
  • Edukację z zakresu umiędzynarodawiania środowiska lokalnego, np. poprzez projekty One World
  • Wspomaganie twórczych inicjatyw poprzez organizację Majowego Wieczoru Talentów, koncertów okolicznościowych
  • Wspomaganie rozwijania talentów artystycznych (chórek)

inne -> PROJEKTY ZAKOŃCZONE